• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/07/23 ساعت 12:59

    بر اساس اطلاعات منتشر شده وجود بمب در سفارت ایران در آنکارا اعلام شده است. سفارت ایران در #آنکارا وجود یک بمب را در سفارتخانه گزارش کرده است