• عنایت حسینیان   enayathoseinian@

    1397/07/23 ساعت 23:36

    اینو یادم رفت بگم. مامانم تو استوری اینستا فهمید مالزی ام و صبح میرسم ایران. ٣:٣٠ صبح زنگ زد و وقتی فهمید خونه‌ام گفت خدارو شکر و خوابید. الان یادم اومد که اون لحظه دندونام ریخت از میزان نگرانیش #مادرانه