• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/07/22 ساعت 21:07

    رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست: مردم #زابل باید بپذیرند که نحوه زندگی ۳۰ سال گذشته دیگر قابل تکرار نیست/ ما باید زندگی خودمان را با شرایط جدید تطبیق بدهیم.