• خالق فیلم سینمایی تاریخی «خون بس » که به زبان #لری و در ۱۳۶۹ ساخته شده بود ،درگذشت.مرتضی مختاری متولد ۱۳۳۰ #خرم_آباد،فیلمساز و فیلنامه نویس #لرستانی که نویسنده این کار بود در خرم آباد به رحمت خدا رفته است … روحش شاد