• حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1397/07/21 ساعت 22:06

    وقتی بخواهید یک میز با عرض ۱۰۰ سانتی متر را از چارچوب دری با عرض ۱۰۱ سانتی متر رد کنید … مساله فروش نفت در شرایط #تحریم‌های آمریکا اینگونه است. اگر بخواهی می‌شود، اما اگر لج کنی فقط اعصاب خودت و دیگران را خورد می‌کنی!