• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1397/07/21 ساعت 17:50

    #دهه_شصتی‌ها کجای آمارهای اقتصادی اند؟ ۲۱٪ سهم از کل جمعیت فعلی کشور ۷۵٪درصد آنها شهرنشین هستند ۳۴٪ درصد آنها تحصیلات عالی دارند ۷٪درصد آنها همچنان در حال تحصیل اند و ۵۳٪ #بیکاران کشور را شامل می‌شوند. تعداد این بیکاران به ۱.۷ میلیون نفر میرسد. #وزارت_کار