• ابراهیم علیزاده   ebializade@

  1397/07/21 ساعت 17:50

  #دهه_شصتی‌ها کجای آمارهای اقتصادی اند؟
  ۲۱٪ سهم از کل جمعیت فعلی کشور
  ۷۵٪درصد آنها شهرنشین هستند
  ۳۴٪ درصد آنها تحصیلات عالی دارند
  ۷٪درصد آنها همچنان در حال تحصیل اند
  و
  ۵۳٪ #بیکاران کشور را شامل می‌شوند.
  تعداد این بیکاران به ۱.۷ میلیون نفر میرسد.

  #وزارت_کار