• وای خدایا من همه ایتالیایی‌های این عکس رو دوست دارم و کلی خاطره از بازی هاشون برام سخته اما فکر کنم مالدینی و روبرتو باجو