• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1397/07/20 ساعت 18:00

    در رسانه‌ها لیستی منتشر شده از نمایندگانی که به CFT رای ندادند این لیست دقیق و درست نیست مثلا نام یک پایدارچی در لیست است در حالیکه نامبرده اتفاقا به این لایحه رای داد و دلیل رای دادنش هم این رو گفت که از آخرتم‌میترسم!تعجب نکنید این نماینده پایداری چی است ولی به لایحه رای داد