• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/07/20 ساعت 11:38

    پرونده‌های مهم تعزیرات شامل ۳ پرونده‌ مشتقات نفتی، شرکت آلومینیوم المهدی و یک شرکت خودرویی به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان جریمه شدند