• حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1397/07/20 ساعت 12:59

    مقامات دولتی طرفدار افزایش نرخ ارز میگفتند با این کار صادرات کشور بیشتر میشود. بعد که تقاضای صادراتی شدت گرفت مرزها را بستند! کاش آقایان بفرمایند با خودشان چند چندند! پ.ن: با توجه به ضعف زیرساخت تولید و صادرات در کشور، کاهش ارزش پول ملی اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی ندارد.