• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/07/19 ساعت 13:25

    #قالیباف: عدم ثبات #ارز اوج ناکارآمدی است/#نقدینگی، ارز و #تحریم نفت همه فرصت هستند به شرط اینکه کارآمدی داشته باشیم/مردم عمق استراتژیک این نظام هستند؛نه قدرت موشکی نه قدرت استراتژیکی نه قدرت تکنولوژی/اگر مردم را نداشته باشیم هیچ یک را نداریم http://tn.ai/۱۸۵۰۱۹۳