• *حالا از شالم نو‌تر، قَد بَندَم! هنوزتکلیف مصدومیت عالیشاه معلوم نشده، توبازی تدارکاتی امروز،شایان مصلح مصدوم شده.اینا کم بود،مادر بشاررسن فوت کرد.یه چندتایی از تماشاگراخودشون روگرم کنن شایدلازم شد جلو السد … * مامان بزرگم تو موقعیتهایی که از درو دیواربلا میبارید اینو می‌گفت.