• نوکیا ۳.۱ پلاس با دوربین دوگانه و قیمت ۱۵۰ دلار معرفی شد http://dgto.ir/۱۳۰w