• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/07/19 ساعت 13:25

    #قالیباف:ما معتقد به گفت‌و‌گو هستیم اما چگونگی گفت‌و‌گو مهم است/امروز در شرایط مشکلات اقتصادی قرار گرفته‌ایم واقعیت این است که ما راهکاراقتصادی داریم اما متاسفانه کسانی که تصمیم گیر در این زمینه هستند در جلسات شان بر راهکار اقتصادی تاکید دارند و می‌گویند باید #مذاکره کنیم