• سعودیها حتی یک نفر منتقد نرم را هم نتوانستند به بینند، #جمال_خاشقچی با پای خود به کنسولگری رفت سپس بدن قطعه قطعه او از آنجا خارج شد و این جنایت هولناک و ناجوانمردی صورت پذیرفت و چون او گاو شیرده #آمریکا است سکوت مرگباری این فاجعه شوم بشری را بدرقه میکند.