• بهمن بابازاده   bahmanbabazade@

    1397/07/19 ساعت 16:20

    امشب دعوتم به دیدن تئاتر «می سی سی پی نشسته میمیرد» در تالار وحدت باید برایش نقد بنویسم و به شدت ذهنم درگیر این است که آیا جایگزینی «بهرام افشاری» بجای #بابک_حمیدیان که مهم‌ترین نقش این تئاتر در اجرای قبلی بود، چقدر میتواند سری دوم روی صحنه رفتن این نمایش را با خاک یکسان کند