• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/07/19 ساعت 19:31

    دبیر ستاد مرکزی اربعین به مهر خبر داد: نرخ نهایی ویزای #اربعین ۲۳۴۸۷۵ تومان است و ارقام دیگر صحت ندارد.