• بروز مشکل در راکت سایوز فضانوردان را مجبور به فرود اضطراری کرد [تماشا کنید] http://dgto.ir/۱۳۱a