• بیش از ۱۰۰ میلیون تومان؛ قیمت اسکوتر برقی وسپا Elettrica مشخص شد http://dgto.ir/۱۳۱۲