• سید یاسر جبرائیلی   syjebraily@

    1397/07/19 ساعت 17:36

    وقتی به جای کارنامه، شناسنامه افراد ملاک انتصاب و ارتقاء و برکناری شود، یعنی ما در دور باطل بی‌کفایتی مدیریتی قرار داریم. این یک فاجعه است که پس از سه دور استیضاحِ ناموفقِ یک وزیر ناکارآمد، نماینده مجلس مصاحبه کند و خبر دهد که مانع استیضاح برداشته شد! حضرت باجناق رضایت داده است!