• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/07/19 ساعت 12:14

    رهبری درجلسه دوساعت و نیمه باسران قوا:برای حل مشکل نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال و تورم تصمیم‌های جدی بگیرید/حل مشکلات جاری اقتصاد وتأمین نیازهای عمومی مردم،نیازمند کارجهادی وتلاش فوق‌العاده است/این مشکلات بویژه مشکل گرانی وکاهش قدرت خرید،معیشت بخش زیادی ازمردم را دچار تنگنا کرده