• پرسپوليس تهران   PerspolisFCIran@

    1397/07/19 ساعت 19:37

    متأسفانه باخبر شدیم مادر عزیز بشار رسن، ساعاتى پیش به دیار باقى شتافت. ضمن ابراز همدردى با بشار و خانواده عزیزش، از خداوند متعال براى بازماندگان صبر و براى آن مرحومه از خداوند متعال آمرزش طلب مى کنیم.