• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/07/19 ساعت 19:04

    دبیر ستاد مرکزی اربعین:مابه التفاوت هزینه‌های افرادی که قبل از کاهش هزینه جدید، ثبت نام کرده‌اند پس از #اربعین به حسابشان بازگردانده می‌شود