• رسوایی ماجرای پدری که میخواست کلیه بفروشد برای پسر سرطانی اش تمامی ندارد؛ انجمن بیماران کلیوی: این مرد کلیه‌اش را اهدا نکرده است. او پیش از تولد فرزندش کلیه را فروخته است.