• رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در ترکیه   irankulturevitr@

    1397/07/19 ساعت 18:27

    İRAN Tanıtım ۷۰۰۰ yıllık medeniyet - İran ۱۱. Bölüm (Türkçe) تمدن ۷۰۰۰ ساله ایران (هفت رخ فرخ)- قسمت یازدهم ( به زبان ترکی)