• محمدمهدى عبدالهى   mmabdollahi_ir@

    1397/07/19 ساعت 07:59

    زائر اباعبدالله(ع)شفاعت مى کند امام صادق(ع): زائر امام حسین (ع)شفیع صد نفر در روز قیامت می‌باشد کسانی که آتش دوزخ بر ایشان واجب شده است و کسانی که در دنیا از مسرفین بودند. (مستدرک الوسائل /ج١٠/ص٢٥٣) از تبلیغ براى زیارت اباعبدالله(ع) دریغ نکنیم. #زیارت_اربعین #الحسین_یجمعنا