• حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1397/07/19 ساعت 22:12

    بخش سوم از سیاستهای سه گانه برای حل مشکلات اقتصادی سال ۹۷ «مدیریت #نقدینگی» است. مهم‌ترین کار در این زمینه کنترل تراکنش‌های مربوط به فقط ۱۰ هزار حساب فوق میلیاردی است! آیا قوای سه گانه از این یک کار هم ناتوان هستند؟!