• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/07/19 ساعت 13:42

    عباسعلی دامنگیر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان، بااظهار تاسف بابت تلف شدن پنج راس گورخر در پروژه انتقال از پارک ملی توران به پارک ملی کویر، از تمام مردم عزیز، دوستداران محیط زیست و حیات وحش ومسئولان سازمان، رسما عذرخواهی کرد.معاون محیط زیست طبیعی این استان نیز عزل شد .