• روزنامه پیروزی   piroozinews@

    1397/07/19 ساعت 11:32

    مصاحبه بشار رسن با روزنامه عراقی: حضور در ترکیب اصلی #پرسپولیس بعد از تلاش‌های زیاد بود، آرزویم قهرمانی با پرسپولیس در آسیاست