• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/07/19 ساعت 11:44

    همان ابلیسی که سرویس‌های امنیتی دشمن را در ایجاد مانع برای اربعین هدایت می‌کند، اندیشۀ یک مدیر بی‌ایمان را هم اداره می‌کند که در راه #اربعین کار شکنی کند! اگر در جایی مدیری در مسیر اربعین مانع تراشی کند، نیازی نیست حتما به سرویس‌های بیگانه وصل باشد از شیطان وجود خودش خط گرفته است