• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/07/19 ساعت 22:51

    #محمدباقرقالیباف در سومین سالگرد شهادت سردار همدانی: امروز در جنگ اقتصادی اولین ضعف ما ناکارامدی در این عرصه و ضعف مدیریت است. دلیل روشن این ضعف مدیریت هم این است که زمانی که درآمد کشور به ۵ برابر هم افزایش یافت ما مشکلات اقتصادی داشتیم.