• محمدمهدى عبدالهى   mmabdollahi_ir@

    1397/07/19 ساعت 08:19

    به علت محدودیتهای پیش آمده در اکانت قبلی براى بسیار بزرگوارم جناب دکتر کیوان ساعدى عزیز از فعالان ارزشى و انقلابى کشور،از این به بعد در اکانت @kayvan__saedy ،فعالیت هاى ارزنده خود را ادامه خواهد داد. خواهشمند است حمایت گسترده خود را آغاز نمایید. #الحسین_یجمعنا