• اپل به اتهام کپی برداری از پتنت ثبت شده در دوربین‌های خود روانه‌ی دادگاه می‌شود http://dgto.ir/۱۳۰f