• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/07/19 ساعت 10:48

    بانک مرکزی: در پی عدم رعایت قوانین و ضوابط، مجوز ٢ صرافی باطل و ٧ صرافی نیز بین یک تا سه ماه از ادامه فعالیت منع و تعلیق شدند.