• مهدی مهرپور   mehrpour_mehdi@

    1397/07/19 ساعت 16:02

    چین یکی از بزرگترین خودروسازان جهان است و این روند با سرعت و کیفیت خوبی در حال انجام است چین ۷۰ خودروساز دارد که ۲۰ تای آن خیلی مطرح نیستند!! دقیقا همان چند تای گمنام وارد بازار ایران شدند! حداقل با چینیهای مطرح مذاکره کنید