• ریزر فون ۲ با گواهی IP۶۷ و قیمت ۷۹۹ دلار رسماً معرفی شد http://dgto.ir/۱۳۰g