• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/07/19 ساعت 09:38

    حضور میلیونی مردم در #اربعین علاوه براینکه نمایش اخلاق و اخلاص است،میتواند محلی برای شوآف برخی مسئولان حرام خوار هم باشد. نمایش ریاکاری مسئولانی که به حرامخواری و زالوصفتی مشهورند را نباید تحمل کرد.