• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/07/19 ساعت 10:05

    نامه ۳۵ نماینده به «#روحانی» درباره #ارز سفر #اربعین/با عنایت به استقبال پرشور #ملت_ایران از مراسم #اربعین مستدعی است دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به تامین ارز رسمی ترجیحی(۴۲۰۰)برای صدور ویزای زائرین و همچنین برای تامین ارز مسافرت اقدام عاجل به عمل آید http://tn.ai/۱۸۴۹۶۵۱