• باور میکنید؟فضا طوری شده انگار همه و از هر طیفی که فکرش رو هم نمیکنی امسال به #کربلا می‌رن. «حب الحسین یجمعنا» امسال عاشقانه‌تر هست. #اربعین