• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/07/18 ساعت 08:56

    همه دشمنان داخلی و خارجی در تلاش بودند و هستند! عراق رو نا امن کردند دلارو بالا بردند هزینه ویزا رو افزایش دادند بلیطا رو گرون و بعد بنزین رو هم سهمیه بندی می‌کنند و هزاران توطئه و دسیسه دیگر خواهند داشت اما به کوری چشمشون: «امسال #اربعین بیشتر شرکت خواهیم کرد»!