• واقعا یعنی چی ؟ اگر این اتفاق افتاده یعنی متجاوز توی مدرسه صحنه سازی کرده ؟ یعنی توی اون مدرسه مدیر ،معاون یا معلم وجود نداشته که ببینند توی مدرسه شون چه اتفاقی داره می‌افته ؟ @sm_bathaei