• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/07/18 ساعت 16:10

    دادستان کل کشور خطاب به رئیس دیوان محاسبات: چرا حکم انفصال از خدمت رئیس‌کل بانک مرکزی را همان موقع اجرا نکردید؟