• چه وضع تجویزه آقای دکتر؟ لااقل یه سرم مینوشتی ما هم یه استوری کاسب میشدیم …