• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/07/18 ساعت 10:06

    حضور رزمندگان در دفاع مقدس ناشی از شوق و خوف بود. شوق جهاد و شهادت به جای خود، نگران هم بودند که مبادا تکلیف خود را ترک کنند و نتوانند به خدا پاسخگو باشند. مثل خشیت رزمندگان در دفاع مقدس، باید بترسیم که مبادا عرصۀ امتحان #اربعین را از دست بدهیم و شرمندۀ رسول خدا(ص) شویم!