• رئیس مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به فرودگاه تهران با ارزیابی مثبت از مذاکرات #ایران با سایر کشورها در اجلاس مجالس #اوراسیا تاکید کرد که این کشورها رفتارهای #آمریکا را مضر برای آینده #جهان دانستند.
    http://www.icana.ir/Fa/News/۴۰۵۶۴۱