• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/07/18 ساعت 19:02

    اربعین مجلس جهانی حسین(ع) است و وظیفۀ ماست که هرسال این همایش عظیم را که برابر چشم جهانیان است پررونق‌ترش کنیم. ما الان دربارۀ #اربعین، باید احساس مسئولیت کنیم؛ نه صرفاً احساس محبت!