• فقط ۱۸ روز از مهر گذشت خبرهای مبنی بر تجاوز به #دنیا_ویسی بیرون اومده و دادستان سنندج دستور پیگیری به پزشک قانونی داده. امروز اتوبوس دانش آموزان دختر در جاده تبریز واژگون شد و دو تا دختر کشته میشن اتوبوس راهیان نور بوده