• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/07/18 ساعت 17:14

    رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: ۲۱۰ مقام دولتی از بازنشستگان هستند. طرح: بهروز فیروزی