• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/07/17 ساعت 21:23

    ۲۰ مرکز صدور روادید #اربعین حسینی در ایران فعال است مسئول کمیته هماهنگی با طرف عراقی در ستاد اربعین گفت:با هماهنگی انجام شده با دولت عراق ۲۰ مرکز موقت و دائم صدور روادید اربعین حسینی در ایران فعال شده است.