• رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی، به نقل از رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره #قاچاق #بنزین گفت « روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین به افغانستان قاچاق می‌شود. قیمت هر لیتر بنزین در #ایران ۱۰۰۰ تومان و در #افغانستان ۶۰۰۰ تومان است.» | https://goo.gl/L۳s۹Kw